Księga Zachariasza (Za 10)

Tylko Pan wspomaga 1 Proście Pana o deszcz w porze wiosennej, bo Pan władcą gromów i On zsyła deszcze obfite, daje każdemu zieleń na polu. 2 Posążki bóstw natomiast mówią tylko brednie, wróżbici widzą...

Rozwiń wpis

Księga Zachariasza (Za 9)

MESJASZ – CZASY OSTATECZNE Narody pod panowaniem Pańskim 1 Wyrok. Słowo Pana: W krainie Chadraku i Damaszku będzie Jego odpoczynek, gdyż do Pana należy Oko Aramu, jak i wszystkie pokolenia Izraela. 2 Zarówno...

Rozwiń wpis

Księga Zachariasza (Za 8)

Obrazy czasów mesjańskich 1 Pan Zastępów skierował następujące słowo: 2 “Tak mówi Pan Zastępów: Zazdrosna miłość moja obejmuje Syjon i broni go mój gniew potężny”. 3 To mówi Pan: ...

Rozwiń wpis

Księga Zachariasza (Za 7)

ZAGADNIENIA MORALNE Sprawa postu 1 W czwartym roku panowania króla Dariusza, czwartego dnia miesiąca dziesiątego, czyli Kislew, Pan skierował słowo do Zachariasza. 2 Z Betel posłano Sar-Esera i Regem-Meleka z ich ludźmi,...

Rozwiń wpis

Księga Zachariasza (Za 6)

Wizja ósma: cztery rydwany 1 Potem znowu podniósłszy oczy patrzyłem. I oto [zobaczyłem] cztery rydwany wybiegające spomiędzy dwóch gór, a góry były miedziane. 2 Pierwszy rydwan ciągnęły konie kasztanowate, drugi...

Rozwiń wpis

Księga Zachariasza (Za 5)

Wizja szósta: latający zwój 1 Potem znowu podniósłszy oczy patrzyłem. I oto [ukazał się] zwój latający. 2 I zapytał mnie [anioł]: “Co widzisz?” Odpowiedziałem: “Widzę zwój, długości dwudziestu...

Rozwiń wpis

Księga Zachariasza (Za 4)

Wizja piąta: świecznik i dwie oliwki 1 Anioł, który mówił do mnie, zbudził mnie znowu, jak budzi się kogoś śpiącego. 2 I zapytał mnie: “Co widzisz?” Odpowiedziałem: Widzę świecznik, cały ze złota, a u...

Rozwiń wpis