Księga Psalmów (Ps 149)

PSALM 149 Posłannictwo Izraela 1 Alleluja. Śpiewajcie pieśń nową Panu; chwała Jego [niech zabrzmi] w zgromadzeniu świętych. 2 Niech Izrael się cieszy swym Stwórcą, niech synowie Syjonu radują się swym...

Rozwiń wpis

Księga Psalmów (Ps 150)

PSALM 150 Alleluja! 1 Alleluja. Chwalcie Boga w Jego świątyni, chwalcie Go na wyniosłym Jego nieboskłonie! 2 Chwalcie Go za potężne Jego czyny, chwalcie Go za wielką Jego potęgę! 3 Chwalcie Go dźwiękiem...

Rozwiń wpis

Księga Psalmów (Ps 147)

PSALM 147(146-147) Hymn dziękczynny ocalonego ludu 1 <Alleluja>. Dobrze jest grać naszemu Bogu, wdzięcznie jest nucić pieśń pochwalną. 2 Pan buduje Jeruzalem, gromadzi rozproszonych z Izraela; 3 On leczy...

Rozwiń wpis

Księga Psalmów (Ps 148)

PSALM 148 Niebiosa i ziemio, chwalcie Pana! 1 Alleluja. Chwalcie Pana z niebios, chwalcie Go na wysokościach! 2 Chwalcie Go, wszyscy Jego aniołowie, chwalcie Go, wszystkie Jego zastępy! 3 Chwalcie Go, słońce i...

Rozwiń wpis

Księga Psalmów (Ps 145)

PSALM 145(144) Wielkość i dobroć Boga 1 Pieśń pochwalna. Dawida. Alef Chcę Cię wywyższać, Boże mój, Królu, i błogosławić imię Twe na zawsze i na wieki. Bet 2 Każdego dnia będę Cię błogosławił i...

Rozwiń wpis

Księga Psalmów (Ps 146)

PSALM 146(145) Szczęśliwy, kto ufa Bogu 1 Alleluja. Chwal, duszo moja, Pana, 2 chcę chwalić Pana, jak długo żyć będę; chcę śpiewać Bogu mojemu, póki będę istniał. 3 Nie pokładajcie ufności w...

Rozwiń wpis